För att förbättra företagets resultat gäller det att hålla arbetstagarna motiverade. Den bästa motivationen är att skapa en så trygg arbetsplats som möjligt med goda arbetsförhållanden och hög trivsel.

I denna text utgår vi från exemplet med bilinredning av transportbilar, ett exempel där ordning och reda ger gladare och mer produktiva medarbetare.

Ordning och reda

Att arbeta i en stökig miljö är allt annat än trevligt. Att skaffa en anpassad bilinredning exempelvis är en god idé för att

  • hålla ordning på alla redskap som behövs i arbetet

  • vinna tid genom att var sak har sin plats och ingen onödig tid går åt till att leta efter en speciell sak

Bilinredning av transportbilar är specialtillverkad för att hållas på sin plats i bilen utan att glida åt sidorna eller öppna skåpdörrarna vid minsta lilla kurva. De är robusta men väger inte mycket för att inte öka fordonets vikt avsevärt. Dessutom är de krocktestade och trygga att använda på vägarna.

Pauser

Det är omänskligt att tvinga sina anställda att jobba för många timmar i streck. Dessutom går det mot lagen att inte erbjuda pauser under arbetsdagen. För sådana som gör något fysiskt arbete är det farligt för kroppen att jobba på allt för länge. Det finns också situationer där ytterligare fler pauser behövs, som

  • vid extrema väderförhållanden, bl.a. hetta, regn, blåst, snö osv.

  • extremt höga/låga temperaturer på arbetsplatsen, bl.a. i närheten av ugn eller kylutrymmen

Säkerhet

Det finns en hel del jobb som innehåller risker. Att känna sig trygg på sin arbetsplats är en rättighet för varje anställd. Finns det potentiellt riskfyllda situationer måste arbetsgivaren

  • göra sitt allt för att minska riskerna

  • förse de anställda med skyddsutrustning

Tyvärr brukar det ofta krävas att en olycka sker innan några åtgärder tas i bruk. Många sådana riskfyllda situationer kan lätt undvikas med rätt slags förebyggande redskap.

Många arbetsplatser har börjat kräva att den anställda går igenom något slags säkerhetsprotokoll innan man får sätta igång med en viss riskfylld uppgift, vilket är en utmärkt idé för att förebygga farosituationer.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here